Dotácie

Zelená domácnostiam

Vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) – Zelená domácnostiam sa rodinné domy a iné bytové priestory môžu uchádzať o špeciálnu formu podpory prostredníctvom poukážok na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Tento národný projekt SIEA je financovaný Ministerstvom životného prostredia SR z operačného programu Kvalita životného prostredia. Celková suma na podporu inštalácie malých zariadení OZE je na úrovni 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov, avšak v prvej pilotnej fáze, do roku 2018 je k dispozícií 45 miliónov €.

Zoznam zariadení, ktoré sú podporované:

–  malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW

  • fotovoltické panely
  • veterné turbiny ( na tieto zariadenia zatiaľ nie je možné získať podporu)

–  zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome

Ako môžete požiadať o pomoc ?
Výška podpory závisí od konkrétneho druhu a inštalovaného výkonu navrhovaného zariadenia. Inštalovaný výkon určuje to, aké množstvo energie bude schopné dané zariadenie vyprodukovať a nahradiť tak výrobu energie z fosilných palív. Najlepším riešením pre domácnosti je, aby si vybrali zariadenie zo zoznamu zariadení, ktoré dané technické podmienky spĺňajú a potom môžu elektronický požiadať o vydanie poukážky.

Viac informácií o projekte Zelená domácnostiam : http://zelenadomacnostiam.sk/sk/

Máte otázku k dotáciám? Poskytujeme bezplatné poradenstvo.