Primárne okruhy tepelných čerpadiel

Kvalitné tepelné čerpadlo je iba časťou celého systému zdroja zem – voda . Preto je do sortimentu zaradená aj druhá veľmi dôležitá časť a tou je systém primárneho okruhu. Môže ním byť plošný kolektor alebo geotermálne hlbinné vrty a ich vzájomné prepojenie s tepelným čerpadlom, ktoré sa nachádza v dome.

Plošné kolektory

Tepelné čerpadlá so zemnými plošnými kolektormi sa využívajú v rodinných domoch, vo vonkajších oblastiach.

Geotermálne vrty

V podpovrchovej geotermálnej vrstve pôdy je ukrytý zdroj tepla, ktorý je možné využívať počas celého roka.

Máte otázku k primárnemu okruhu tepelných čerpadiel? Poskytujeme bezplatné poradenstvo.