Geotermálne vrty

Tepelné čerpadla systému zem – voda odoberajú energiu aj z geotermálneho hlbinného vrtu. V tzv. podpovrchovej geotermálnej vrstve je ukrytý zdroj tepla, ktorý sa využíva počas celého roka. Je vhodný pre akýkoľvek typ budovy – veľkú aj malú, súkromnú aj verejnú. Tento vrt vyžaduje minimum priestoru a je možné ho zrealizovať aj na menších parcelách. Vďaka tomu predstavuje jedno z najlepších riešení, ak chcete prejsť od vykurovania fosílnymi palivami na vykurovanie geotermálnou energiou.

Podobne ako pri plošnom kolektore cirkuluje v uzatvorenom priestore nemrznúca zmes. Na základe projektovaného výkonu vášho tepelného čerpadla vám firma následne určí hĺbku a počet vrtov, do ktorých sa tak uložia plastové hadice, ktoré sú tvarované do písmena U. Hadice sa potom zasypú, aby sa dosiahol dokonalý prenos tepla.

Máte otázku ku geotermálnym vrtom ? Poskytujeme bezplatné poradenstvo.