Plošné kolektory

Tepelné čerpadlá s plošnými kolektormi sa využívajú v rodinných domoch a to najmä vo vonkajších oblastiach. Teplo je odoberané prostredníctvom horizontálne uložených kolektorov v nezastavanej časti pozemku.
Tepelné čerpadlá zem – voda odoberajú nízkopotencionálne teplo okolitému prostrediu, podložiu, uzavretým systémom horizontálnych alebo vertikálnych primárnych okruhov. Tento systém prijímania teplá je veľmi obľúbený pre svoju výslednú jednoduchosť, minimum pohyblivých častí a predovšetkým stále konštantných teplotných ziskov, bez veľkých výkyvov, ktoré sú pre vnútornú kompresorovú jednotku ideálne v závislosti na dlhoročnej prevádzke bez obmedzení.

Máte otázku k plošnému kolektoru? Poskytujeme bezplatné poradenstvo.