Fotovoltika

Solárna energia je najbohatší zdroj energie, ktorý na našej zemi máme. Fotovoltika predstavuje systém využívania práve tohto obnoviteľného zdroja energie, ktorý má minimálny vplyv na zemskú klímu. Fotovoltika je veľmi ekologická a nízkoná kladová prevádzka. Nevýhodou u tohto systému sú najmä vysoké počiatočné náklady.

Fotovoltika funguje na základe fotovoltických panelov, ktoré sú výlučne montované na svetelné miesta a takýmto spôsobom premieňajú slnečné žiarenie na jednosmerný prúd. Tieto panely síce v noci nepracujú, no ich činnosť prebieha aj počas nižšieho slnečného svetla, napríklad v prípade oblačnosti. Je veľmi dôležité, aby počiatočný výber daného panelu bol precízny, lebo od neho závisí celková účinnosť.

Máte otázku ku fotovoltike? Poskytujeme bezplatné poradenstvo.