Tepelné čerpadlá zem voda

NIBE

Zdrojom tepla v týchto tepelných čerpadlách je energia, ktorá je obsiahnutá v zemi alebo v spodnej vode. Na prevádzku je potrebná realizácia plošných kolektorov alebo vrtov do hĺbky. Výhodou tepelného čerpadla zem/voda je jeho vysoká funkčnosť počas celého roka a čo sa týka údržby, tak si nevyžaduje nadmernú starostlivosť. Pracuje na podobnom princípe ako ostatné tepelné čerpadlá. Podstatou je teplonosná kvapalina cirkulujúca v zemnom kolektore. Tým, že zmes prechádza zemou sa ohrieva o niekoľko stupňov a od určitej hĺbky sa teplota pohybuje okolo stálej hodnoty a tým sa dosahuje vysoký vykurovací faktor.

Výhody a nevýhody

  • Účinnosť počas celého roka
  • Nízke náklady na prevádzku
  • Životnosť
  • Vyššie investičné náklady
  • Rozsiahle podzemné práce pri kolektore

TEPELNÉ ČERPADLÁ ZEM-VODA RADU S

Tepelné čerpadlo NIBE S1155

Inteligentné tepelné čerpadlo s riadeným výkonom kompresora. Vhodné pre obytné i komerčné budovy.

Tepelné čerpadlo NIBE S1155 PC

Inteligentné tepelné čerpadlo s riadeným výkonom kompresora. Vhodné pre obytné i komerčné budovy.

Tepelné čerpadlo NIBE S1255

Inteligentné tepelné čerpadlo s riadeným výkonom kompresora. Vhodné pre obytné i komerčné budovy.

Tepelné čerpadlo NIBE S1255 PC

Inteligentné tepelné čerpadlo s riadeným výkonom kompresora. Vhodné pre obytné i komerčné budovy.

TEPELNÉ ČERPADLÁ ZEM-VODA RADU F

Tepelné čerpadlo NIBE F1126

Tepelné čerpadlo pre jednoduchý systém vytápania. Vhodné pre podlahové vytápanie i radiátory.

Tepelné čerpadlo NIBE F1145

Univerzálne tepelné čerpadlo s výbornou účinnosťou a so skvelými možnosťami ovládania.

Tepelné čerpadlo NIBE F1145 PC

Univerzálne tepelné čerpadlo s modulom pre pasívne chladenie budov a bez potreby ďalších úprav.

Tepelné čerpadlo NIBE F1226

Tepelne čerpadlo NIBE F1226 je určené pre jednoduchý systém vytápania a ohrev teplej vody.

Tepelné čerpadlo NIBE F1245

Tepelné čerpadlo so vstavaným ohrievačom teplej vody je vybavené inteligentným riadiacim systémom.

Tepelné čerpadlo NIBE F1245 PC

Tepelné čerpadlo so vstavaným ohrievačom teplej vody a s modulom pre pasívne chladenie.

Tepelné čerpadlo NIBE F1345

Riešenie pre inštaláciu vyššieho výkonu do bytových domov alebo komerčných objektov.

Tepelné čerpadlo NIBE F1255

Komplexné tepelné čerpadlo je automatický prispôsobivé aktuálnej potrebe tepla.

Tepelné čerpadlo NIBE F1255 PC

Všestranné riešenie s integrovaným ohrievačom teplej vody a s chladiacim modulom.

Tepelné čerpadlo NIBE F1155

Tepelné čerpadlo s vynikajúcim ročným topiacim faktorom, vďaka prispôsobeniu výkonu.

Tepelné čerpadlo NIBE F1155 PC

Tepelné čerpadlo vybavené modulom pre pasívne chladenie budovy bez nutnosti ďalších úprav.

Máte záujem vypracovať odborný návrh pre výber tepelného čerpadla?

Máte otázku k tepelným čerpadlám? Poskytujeme bezplatné poradenstvo.