Tepelné čerpadlá

NIBE

Tepelné čerpadlá môžeme zaradiť medzi alternatívne zdroje energie, pretože umožňujú brať teplo z okolitého prostredia (vzduchu, vody alebo zeme) a dokážu ho premieňať na vyššiu teplotu. Preto sú dobre využiteľné na vytápanie alebo prípravu teplej vody. Na prečerpanie tepla na vyššiu teplotnú hladinu je potrebné dodať určité množstvo energie. Existuje niekoľko druhov tepelných čerpadiel:

TEPELNÉ ČERPADLÁ ZEM-VODA

Tepelné čerpadlá radu S

Tepelné čerpadlá a príslušenstvo radu NIBE „S“ sú doteraz našimi najšikovnejšími produktmi a poskytujú jedinečný komfort bývania.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda

Tepelné čerpadlá vzduch/ voda využívajú tepelnú energiu, ktorá je obsiahnutá vo vzduchu.

Tepelné čerpadlá zem-voda (voda-voda)

Zdrojom tepla v čerpadlách zem-voda je energia obsiahnutá v zemi alebo v spodnej vode.

Ventilačné tepelné čerpadlá

Ventilačné tepelné čerpadlá vám poskytnú zdravú klímu vo vašich domoch alebo bytoch.

Systémové vnútorné jednotky a regulácia

Systémové vnútorné jednotky a regulácie sú určené na kompletné riadenie systému vytápania.

Princíp fungovania tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá pozostávajú zo štyroch základných častí chladiaceho okruhu – výparník, kompresor, kondenzátor a expanzný ventil. Teplo odobrané z vonkajšieho prostredia sa vo výparníku odovzdáva pracovnej látke pri relatívne nízkej teplote. Tým, že sa chladivo zohreje, dôjde k jeho odpareniu a pary sú následne stlačené v kompresore pod vysokým tlakom. Stlačené chladivo je privedené do kondenzátora, kde pri kondenzácií odovzdáva teplo do vykurovacej vody za vyššej teploty, ako bolo vo výparníku odobrané. V expanznom ventile sa cyklus uzatvára a dochádza k zníženiu tlaku chladivá na pôvodnú hodnotu vo výparníku.

Máte záujem vypracovať odborný návrh pre výber tepelného čerpadla?

Máte otázku k tepelným čerpadlám? Poskytujeme bezplatné poradenstvo.